Logo: Z Metisem w lesie - Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Kod szkolenia:
14S/O/II
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Tematyka:
krajobraz jako wspólna własność.
Cel:
  • przedstawienie znaczenia krajobrazu dla jakości życia i dobrostanu mieszkańców oraz działań na rzecz zwiększania udziału zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach,
  • prezentacja pełnej oferty Lasów Państwowych w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej, zgodnej z podstawą programową dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich.
Termin:
20 października 2022 r. w godz. 15:00 – 16:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
1,5
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Anna Tarkowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Tarkowska – specjalista ds. edukacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Edukator z długoletnim doświadczeniem w edukacji nieformalnej (prezes Fundacji Zielonej Ligi), formalnej (nauczyciel w Szkole Podstawowej) oraz edukator leśny (Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej, Nadleśnictwo Kobiór).