Logo: Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)

Kod szkolenia:
1DB/II
Adresaci:
dyrektorzy szkół (podstawowych i ponadpodstawowych).
Tematyka:
  • aktualizacja przepisów prawnych w nowym roku szkolnym, nadzór pedagogiczny,
  • wymagania państwa wobec szkół i placówek,
  • standardy zatrudniania specjalistów w szkołach , placówkach oświatowych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • sprawy kadrowe i arkusz organizacji,
  • inne – wynikające z wdrażania nowych przepisów.
Cel:
  • zaznajomienie dyrektorów ze zmianami w przepisach prawnych,
  • zaznajomienie dyrektorów z zagadnieniami zatrudniania specjalistów szkołach, placówkach oświatowych z zakresu pomoc psychologiczno-pedagogicznej,
  • sprawy kadrowe i przygotowanie arkusza organizacyjnego,
  • inne bieżące sprawy z zakresu zarządzania placówką oświatową.
Termin:
9, 23 września, 21 października, 18 listopada 2022 r., 24 lutego, 17 marca i 21 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
28
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
nauczyciele konsultanci, zaproszeni specjaliści
Cena:
250 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.