Logo: Historia i teraźniejszość - spotkanie informacyjne

Kod szkolenia:
64W/O/2
Adresaci:
nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
Tematyka:
założenia i realizacja przedmiotu Historia i teraźniejszość.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z założeniami i zasadami realizacji przedmiotu Historia i teraźniejszość,
  • podstawowe założenia i cel zmian,
  • zasady organizacja nauczania: historia i teraźniejszość, historia, wiedza o społeczeństwie,
  • harmonogram wdrażania zmian,
  • wymagane kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu,
  • podręczniki i e-materiały edukacyjne do nowego przedmiotu są polecane przez MENiS.
Termin:
16 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
11

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.