Logo: XXI konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Wsparcie dziecka chorego na różnych płaszczyznach edukacji"

Kod szkolenia:
2K
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Tematyka:
  • Wykład: Jak budować odporność psychiczną dziecka chorego?
  • Prezentacja działań Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej.

Warsztaty:

  • Seminarium dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie oświatowym.
  • Interaktywne książeczki i myślografia jako metody wsparcia dziecka chorego.
  • Multimedia narzędziem wspierającym nauczyciela na terenie placówki leczniczej.
  • Książka jako narzędzie wsparcia nauczyciela dziecka chorego.
  • Dziecięce emocje od podszewki- jak wspierać w sytuacjach trudnych?
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat budowania odporności dziecka w sytuacji kryzysu i choroby,
  • zdobycie wiedzy na temat sposobów i metod pracy z dzieckiem na terenie placówki sanatoryjnej i przyszpitalnej,
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli o informacje na temat tworzenia przestrzeni sprzyjającej motywacji do nauki w sytuacji izolacji.
Termin:
6 i 7 października 2022 r.
Miejsce:
Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
8
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Piotr Majewicz, Daria Wegrzyn-Welc,Teresa Sawtyruk, Anna Król, Jolanta Drosdzol, Sebastian Koczy, Magdalena Wieczorek, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
490 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr hab. Piotr Majewicz – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierownik katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z psychopedagogicznymi problemami dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami somatycznymi, rehabilitacją w kontekście psychologii pozytywnej, osobowością pedagoga specjalnego, a przede wszystkim, co stanowi główny obszar eksploracji – psychospołecznym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością ruchową. Autor ponad wielu artykułów i książek, współautor, współredaktor książek z zakresu psychologii rehabilitacji i pedagogiki specjalnej.

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jolanta Drosdzol – absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel dyplomowany, biblioterapeuta. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii Chorzowie. Wykładowca przedmiotu Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. W latach 2013-2019 przewodnicząca Rady Programowej Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych. Prowadzi zajęcia, warsztaty, kursy i szkolenia współpracując z jednostkami doskonalenia nauczycieli oraz warsztaty dla seniorów w ramach Akademii Seniora przy Chorzowskim Centrum Kultury. Od kilku lat współorganizuje spotkania poetycko-muzyczne. Swoje pasje, czyli malarstwo i poezję wykorzystuje w codziennej pracy zarówno z dziećmi, jaki i z seniorami. Traktuje je jako działanie terapeutyczne, które koi duszę i pozwala uwolnić nagromadzone emocje.

Na co dzień maluje hobbystycznie, hołdując zasadzie "Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator." (Ralph Waldo Emerson)

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.