Kod szkolenia:
264WR
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Tematyka:
  • idea uczenia się przez całe życie,
  • edukacja formalna, pozaformalna i nieformalne uczenie się,
  • kompetencje w zakresie uczenia się,
  • Zintegrowany System Kwalifikacji,
  • Zintegrowana Strategia Umiejętności – strategia na rzecz uczenia się dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe.
Cel:
poszerzanie wiedzy na temat założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wynikających z niej obszarów działania dla szkół.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
600 zł lub 300 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
według liczebności grona pedagogicznego

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, mediator z 20-letnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Obecnie nauczyciel konsultant w ROM-E "Metis" w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę oraz aktywizowała młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.