Logo: Konferencja podsumowująca I edycję kampanii społecznej "czytajMY"

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach zaprasza na konferencję podsumowującą I edycję kampanii społecznej na rzecz propagowania czytelnictwa "czytajMY".

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję poznać działania prowadzone przez ROM-E "Metis" w Katowicach w ramach kampanii propagującej czytanie jako sposób na  rozwijanie kompetencji kluczowych wśród dzieci, młodzieży i  dorosłych oraz przezwyciężenie poczucia osamotnienia, przygnębienia i bezradności.

Konferencja online odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w  godz. 15:00 – 17:30

Miejsce konferencji: platforma ClickMeeting

Udział w konferencji jest bezpłatny.

15:00 – 15:10

Uroczyste rozpoczęcie konferencji.

15:10 – 16:10

Przez literaturę do rozmowy. Jak rozmawiać z dziećmi na tematy tabu.

dr Ewa Zawisza-Wilk

16:10 – 17:00

Podsumowanie I edycji kampanii społecznej "czytajMY" – omówienie działań zrealizowanych w  ramach I edycji kampanii

Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk, Joanna Szeligowska

17:00 – 17:30

Przedstawienie planów II edycji kampanii, dyskusja, pytania

Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk, Joanna Szeligowska

Kod szkolenia:
22K/O/II
Forma:
Adresaci:
bibliotekarze i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • Przez literaturę do rozmowy. Jak rozmawiać z dziećmi na tematy tabu.
  • Podsumowanie I edycji kampanii społecznej "czytajMY".
  • Zaproszenie do udziału w II edycji kampanii społecznej "czytajMY" adresowanej do nauczycieli i opiekunów młodszych czytelników.
Cel:
  • dyskusja wokół wystąpienia gościa specjalnego, dr Ewy Zawiszy-Wilk,
  • omówienie działań zrealizowanych w ramach I edycji kampanii społecznej "czytajMY",
  • przedstawienie koncepcji II edycji kampanii społecznej "czytajMY" adresowanej do nauczycieli i opiekunów młodszych czytelników.
Termin:
23 czerwca 2022 r. w godz. 15:00 – 17:20
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Joanna Szeligowska, Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Wilk, Magdalena Wieczorek, Joanna Szeligowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Ewa Zawisza-Wilk. "Pedagog, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej, mediator, tutor. Badacz i praktyk z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zespołem Aspergera. Autorka książek dla dzieci. W pracy dydaktycznej koncentruje się na indywidualnym rozwoju studenta, kształtowaniu postaw i umiejętności, motywacji rozwoju i samodzielnym doskonaleniu zawodowym przyszłych nauczycieli. Propaguje interdyscyplinarne podejście do rozwoju człowieka i wczesnej interwencji terapeutycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i jest opiekunem praktyk na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Pedagogicznego kształcących przyszłych nauczycieli. Jest autorem merytorycznym i trenerem w ramach czterech edycji projektów społecznych skierowanych do rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (m.in. "KOMPETENTNY RODZIC: dbam o siebie, dbam o związek, dbam o dziecko" – warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego. Organizator: Stowarzyszenie Projekt Kraków). Aktualnie współpracuje z Klubem Kultury Mydlniki (Filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki), ul. Balicka 289 w Krakowie w ramach projektu "ZAakceptowani – warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ASD"). Współpracuje również z Centrum Metody Krakowskiej. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące procesu zmian i adaptacji w biegu życia osób z zespołem Aspergera."
Notka biograficzna podana na stronie Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie https://ipskn.up.krakow.pl/pracownicy-up/zawisza-wilk/

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.