Logo: Autyzm. Codzienność... Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien

Kod szkolenia:
4K/XLVI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z uczniem ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
  • podstawy pracy z uczniem z autyzmem: poziomy pobudzenia, meltdown, shutdown,
  • agresja i autoagresja u dzieci ze spektrum,
  • edukacja włączająca uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • co nauczyciel wiedzieć powinien,
  • rodzic – członek zespołu ipetowego.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z autyzmem w klasie i w szkole,
  • wzbogacenie wiedzy na temat własnych potrzeb ucznia z autyzmem w aspekcie edukacji włączającej,
  • poznanie perspektywy rodzica ucznia z autyzmem.
Termin:
20 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Marek Stankiewicz, Sylwia Kowalska, Jan Gawroński
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Sylwia Kowalska – działaczka na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, współinicjatorka Fundacji Autism Team oraz Inicjatywy Obywatelskiej Chcemy Całego Życia!, menadżerka zasobów ludzkich, prywatnie mama Janka z milionem zalet i spektrum autyzmu.

Jan Gawroński – samorzecznik osób autystycznych, inicjator Klubu Świadomej Młodzieży przy Fundacji Autism Team, aktor grupy teatralnej Autentyczni Artyści, działacz, społecznik.

Marek Stankiewicz – biolog terenowy z powołania i wykształcenia, fotograf z pasji życiowej. Jak sam mówi – "jestem Aspie, mam zespół Aspergera, ASD, jestem w spektrum autyzmu – jakkolwiek to zwać".
Przez fotografię, swojego bloga "Autistic snapshots/ Photography and Asperger" i wystąpienia publiczne stara się pokazać ludziom jak osoba w spektrum autyzmu widzi i odbiera świat. Zajmuje się również pomaganiem osobom autystycznym – między innymi pracuje jako pedagog i szkoleniowiec (ukończył oligofrenopedagogikę i zdobył uprawnienia diagnostyki ASD, obecnie jest w trakcie szkolenia na konsultanta transkulturowej psychoterapii pozytywnej).