Logo: Tworzenie Regulaminu Świetlicy Szkolnej

Kod szkolenia:
75D/XII
Adresaci:
wychowawcy świetlic szkolnych katowickich szkół podstawowych.
Tematyka:
  • opracowanie wzoru Regulaminu Świetlicy Szkolnej,
  • diagnoza potrzeb środowiska wychowawców świetlic szkolnych,
  • poruszanie tematów zgodnych z potrzebami wychowawców świetlic szkolnych.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej,
  • pomoc w opracowaniu realizacji zadań świetlicy szkolnej oraz opracowaniu dokumentacji szkolnej,
  • udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom-wychowawcom świetlic szkolnych.
Termin:
8 czerwca 2022 r. w godz. 8:30 – 10:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Ewelina Darul
Prowadząca:
Ewelina Darul

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Ewelina Darul

Doradca metodyczny, wychowawca oraz kierownik świetlicy szkolnej z długoletnim stażem. Absolwentka studiów kwalifikacyjnych Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki Gnieźnienieńskiej Szkoły Wyższej Milenium oraz studiów kwalifikacyjnych Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autorka programów integrujących grupę.

Zapraszam do kontaktu wychowawców oraz kierowników świetlic szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawowych miasta Katowice.