Logo: Edukacja włączająca - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Zapraszamy Państwa na konferencję w dniu 17 maja 2022 r. pt. Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Celem konferencji jest przedstawienie edukacji włączającej rozumianej jako określone podejście w procesie kształcenia i wychowania, zwiększającego szanse edukacyjne każdego jednego dziecka/ucznia. Edukacja włączająca to sposób organizacji i dostosowania procesu edukacji tak, aby uwzględniał różnorodność dzieci i uczniów związaną z ich specjalnymi potrzebami. To patrzenie na dziecko przez pryzmat jego potencjału ale też barier na które napotyka.

Podczas tej krótkiej – wprowadzającej konferencji, chcemy Państwu przybliżyć nie tylko terminologię edukacji włączającej, ale również zaprezentować kierunek zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwłaszcza w przeprowadzanej w szkole ocenie funkcjonalnej.

Kod szkolenia:
59K/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Tematyka:
  • Edukacja włączająca – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
  • Ocena funkcjonalna jako nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom.
Cel:
doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej.
Termin:
17 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Sabina Furgoł, Jolanta Leśniak
Prowadzący:
Sabina Furgoł, Jolanta Leśniak
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

Słowa kluczowe: