Logo: Zaburzenia komunikacji językowej. Wprowadzenie

Kod szkolenia:
14WD/O
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych.
Tematyka:
  • fizjologia słyszenia,
  • wykrywanie i diagnoza uszkodzeń słuchu,
  • przyczyny uszkodzeń słuchu,
  • rodzaje uszkodzeń słuchu,
  • zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) lub Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD),
  • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako przyczyna trudności w uczeniu się,
  • diagnoza, przyczyny, objawy (CAPD).
Cel:
  • zapoznanie się z możliwościami pomocy uczniowi z CAPD (poszczególne przedmioty),
  • zapoznanie się z metodyką pracy z uczniem z CAPD,
  • zapoznanie się ze specyfiką sytuacji ucznia z CAPD w szkole.
Termin:
26 maja 2022 r. w godz. 16:00 – 19:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Andrzej Lemirowski
Cena:
30 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Andrzej Lemirowski – absolwent studiów podyplomowych Logopedia. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, wykładowca-tłumacz języka migowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu i w Ośrodku Doskonalenia Kadr Pedagogiczno-Menadżerskich "HELIOS" w Rybniku i WSB w Poznaniu.