Logo: Strategia kształcenia wyprzedzającego w praktyce

Kod szkolenia:
9D/2
Adresaci:
nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Tematyka:
  • założenia strategii kształcenia wyprzedzającego,
  • odwrócona lekcja a strategia kształcenia wyprzedzającego,
  • strategia kształcenia wyprzedzającego a metoda projektu,
  • wykorzystanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu hybrydowym i zdalnym,
  • przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem strategii kształcenia wyprzedzającego.
Cel:
  • analiza przebiegu etapów kształcenia w oparciu o strategię wyprzedzającą,
  • analiza pracy metodą projektu z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej,
  • ocena możliwości dydaktycznych strategii wyprzedzającej i odwróconej lekcji w nauczaniu hybrydowym i zdalnym.
Termin:
25 maja i 6 czerwca 2022 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
50 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.