Logo: Budowanie stref wsparcia dla dziecka/nastolatka w kryzysie

Kod szkolenia:
58K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wszyscy zainteresowania w/w tematyką.
Tematyka:
  • rówieśnicza interwencja kryzysowa,
  • siła rodzica-sposoby wzmacniania kompetencji rodzicielskich.
Cel:
  • zwiększenie wiedzy na temat kryzysu, myśli, planów i zamachów samobójczych,
  • poszerzenie wiedzy na temat paradygmatu medycznego i psychologicznego w suicydologii, pomocy rówieśniczej w kryzysie – jak uczyć rówieśniczej interwencji kryzysowej?
  • rola rodziny, nauczycieli, systemu wsparcia.
Termin:
24 maja 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Tomasz Bilicki, Danuta Wieczorkiewicz
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Tomasz Bilicki – psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię, interwencję kryzysową i treningi umiejętności społecznych dla nastolatków.

Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą najczęściej w obszarze profilaktyki samobójstw, autoagresji, depresji i zaburzeń odżywiania się. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz... JESTEM.