Kod szkolenia:
9KD
Adresaci:
pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, nauczyciele przedszkola i szkół, terapeuci.
Tematyka:
  • wielowymiarowość modelu diagnozy funkcjonalnej,
  • adaptacja procesu diagnostycznego,
  • standardy i wytyczne diagnostyczne uwzględniające niepełnosprawności uczniów,
  • konstrukcja arkusza diagnozy funkcjonalnej.
Cel:
  • określenie istoty diagnozy funkcjonalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i roli szkoły,
  • poznanie korzyści z zastosowania diagnozy funkcjonalnej,
  • pogłębianie wiedzy z zakresu szczegółowych standardów przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej uczniów w różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • rozwijanie kompetencji pedagogicznych.
Termin:
26 kwietnia, 10, 23 maja i 7 czerwca 2022 r. w godz. 16:00 – 20:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom (1 i 2 spotkanie) oraz w ROM-E Metis w Katowicach (3 i 4 spotkanie)
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Mirosława Bochner
Prowadząca:
Ilona Nitychoruk-Piekarz
Cena:
90 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Ilona Nitychoruk-Piekarz – pedagog specjalny – surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta uczniów ze spektrum autyzmu, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta polisenosoryczny terapii Snoezelen (Sali Doświadczania Świata), trener treningu umiejętności społecznych.
Wieloletni diagnosta i terapeuta pedagogiczny dzieci z różnego rodzaju niepełnpsprawnościami. Terapeuta domowy udzielający wsparcia rodzinom małych dzieci niepełnosprawnych na terenie domu rodzinnego. Doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor niepublicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz niepublicznej szkoły ogólnodostępnej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami w tym terapii słuchu, wzroku, rozwoju procesów sensorycznych, kompetencji społecznych. Absolwentka licznych kursów doskonalących nt. pracy i terapii z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosowania elementów pedagogiki alternatywnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorka i osoba prowadząca liczne grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy doskonalące dla nauczycieli i terapeutów placówek specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.
Ponad 25 letnie doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi z dysfunkcją słuchu i wzroku oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi na różnych poziomach edukacyjnych i ich rodzicami.
Propagatorka nurtu owego wychowania w pedagogice oraz konstruowania pracy pedagogicznej opartej na relacjach i podejściu skoncentrowanym na dziecku.