Logo: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - kurs dla realizatorów programu

Zarówno doniesienia nt. działań wojennych tuż za naszą granicą jak i trwający wciąż kryzys pandemiczny narusza równowagę psychiczną naszych uczniów.

 • Możesz powstrzymać rosnącą falę depresji wśród mlodzieży!
 • Możesz przyczynić się do zwiększenia dobrostanu uczniów!
 • Możesz poprawić relacje w klasie szkolnej!

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów i  pedagogów, pracujących z dziećmi w wieku 8-12 lat na szkolenie przygotowujące do realizacji programu promocji zdrowia i  dobrego samopoczucia.

Program ten został opracowany na podstawie wielu lat doświadczeń pedagogicznych autorek programu – Sylwii Wierzchowskiej i Elżbieta Nerwińskiej z Centrum Pozytywnej Edukacji. Wykorzystuje koncepcję psychologii pozytywnej Martina E. P. Seligmana oraz koncepcję Mindfullness (czyli uważnej obecności) Jona Kabat Zina.

Program Apteczka składa się 10 części, poświęconych następującym tematom:

 • Moje skarby – jak leczyć rany serca?
 • Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 • Przyjaźń – okazuj akceptację i przyjaźń...
 • Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i  wzmacniaj swoje talenty!
 • Wytrwałość – nie poddawaj się sukces w życiu to  bieg na długi dystans!
 • Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie, to poprawia samopoczucie!
 • Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia...
 • Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych...
 • Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co  cię spotyka!
 • Marzenia – wyznaczaj sobie cele i podążaj za  marzeniami!

Zapraszamy!

Kod szkolenia:
22KD/3
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy.
Tematyka:
 • korzenie i filozofia programu APPPE – psychologia pozytywna, koncepcja mindfulness,
 • struktura i cele programu,
 • apteczka jako metafora zasobów,
 • optymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń,
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez wzmacnianie czynników warunkujących zdrowie psychiczne – trening w oparciu o scenariusze zajęć dla dzieci,
 • zasady prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach programu,
 • współpraca z rodzicami,
 • wizja implementacji programu APPE w macierzystej placówce.
Cel:
 • zwiększanie efektywności działań nauczycieli w zakresie wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i konkretne narzędzia do realizacji programu profilaktycznego APPE na terenie macierzystej placówki.
Termin:
9, 16 i 30 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
15
Koordynatorzy:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Prowadzący:
Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska
Cena:
500 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Beata Łęcka

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna - Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w  pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w  Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, LaboratoriumPsychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu - Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na  podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), kurs Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) nową metodą w  systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce – uprawnienia trenera upowszechniającego Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: kursy podstawowe i zaawansowane w zakresie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach, spójność zespołu nauczycielskiego, interwencja kryzysowa na  terenie szkół i placówek, profilaktyka wypalenia zawodowego, kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki agresji, pomoc dzieciom i młodzieży w obliczu kryzysu rozwodowego, Filmowa Akademia Pomocy Psychologicznej dla nauczycieli, treningi w zakresie Projektu Heroicznej Wyobraźni prof. P. Zimbardo.