Logo: Trudne zachowania uczniów z autyzmem

Kod szkolenia:
6D/VII
Adresaci:
nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
  • trudne zachowanie ucznia ze spektrum, czyli – przyczyny, analiza i funkcja zachowania,
  • zachowanie jako komunikat,
  • postawa nauczyciela,
  • jak postępować – czyli deeskalacja zachowania, profilaktyka, sytuacja dynamiczna, jak się zachować, co robić, czego... nie robić!
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat trudnych zachowań uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej i poniżej normy,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wybrane sposoby postępowania w deeskalacji zachowań trudnych i w sytuacjach trudnych.
Termin:
30 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Marzena Błaszczyk
Prowadząca:
Anita Wieloch

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.