Logo: Wolne książki w cyfrowych bibliotekach

Kod szkolenia:
58S/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • domena publiczna,
  • licencje Creative Commons,
  • otwarte zasoby edukacyjne,
  • biblioteki i repozytoria cyfrowe.
Cel:
  • zapoznanie się z zasadami wykorzystania utworów w domenie publicznej lub udostępnianych na wolnych licencjach w działaniach upowszechniających czytanie,
  • wskazanie metod efektywnego wyszukiwania dokumentów w repozytoriach cyfrowych.
Termin:
17 maja 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.