Logo: Statut przedszkola - praktyczne aspekty tworzenia statutów

Kod szkolenia:
4WD/I/2
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkola.
Tematyka:
  • przedstawienie podstaw prawych dotyczących tworzenia statutu,
  • szczegółowe treści statutu, w tym praktyczne rozwiązania, co warto uregulować,
  • cele, zadania i sposoby ich realizacji,
  • wolontariat, organy przedszkola ich kompetencje, prawa i obowiązki uczniów,
  • organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, rodzicami, stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej, innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
  • zasady technik legislacyjnych.
Cel:
Celem szkolenie jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących tworzenia statutu przedszkola, omówienie zasad technik legislacyjnych, wskazanie częstych błędów w redagowaniu tego aktu. Uczestnikom zostaną zaprezentowane praktyczne wskazówki, w jaki sposób umiejętnie redagować statut, jak przykładowo uregulować kwestię wolontariatu czy rozstrzygania sporów między organami. W materiałach zostaną przedstawione przykłady fragmentów statutu.
Termin:
25 lutego 2022 r. w godz. 12:00 – 15:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
100 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.