Logo: Polski język migowy PJM - poziom podstawowy

Kod szkolenia:
4KD/I
Adresaci:
pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele.
Tematyka:
 • podstawy wiedzy o zasadach i sposoby porozumiewania się z osobami z uszkodzonym słuchem,
 • kompendium teoretycznej wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji,
 • daktylografia,
 • ideografia.
Cel:
 • opanowanie daktylografii,
 • przyswojenie znaków ideograficznych,
 • podstawowe zasady porozumiewania się z osobami niesłyszącymi,
 • podstawową wiedzę na temat uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji,
 • opanowanie praktyczne umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym,
 • opanowanie umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce stosując liczebniki główne i porządkowe,
 • opanowanie praktyczną umiejętność posługiwania się ok. 350 znakami ideograficznymi,
 • przygotowanie się do dalszego kształcenia i samokształcenia po przez korzystanie z nagrań wizyjnych, słowników i podręczników.
Termin:
9, 10 kwietnia, 21, 22 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30, 30 maja 2022 r. w godz. 18:00 – 20:00, 11, 26 czerwca i 2 lipca 2022 r. w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach lub hybrydowo
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
60
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Andrzej Lemirowski
Cena:
800 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Andrzej Lemirowski – nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Trener języka migowego. Kwalifikowany tłumacz języka migowego.