Kod szkolenia:
127WR
Adresaci:
nauczyciele szkoły podstawowej.
Tematyka:
Przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia. Celem warsztatu jest także poznanie i pogłębienie umiejętności na temat:
  • sposobów wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w nauczaniu przedmiotowym,
  • sposobów wyszukiwania w Internecie informacji potrzebnej do lekcji, oceny jej wartości i właściwego jej przekazania przy pomocy wybranych programów użytkowych.
Cel:
WIEDZA
  • zaznajomienie nauczycieli z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami związanymi z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

KOMPETENCJE

  • rozwijanie zainteresowań informatycznych nauczycieli przez wskazanie w jaki sposób komputer może być narzędziem pożytecznym w pracy, nauce, zabawie,
  • wskazanie na wykorzystanie komputera przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowywania materiałów pomocniczych do lekcji,
  • wdrażanie do wykorzystania komputera jako środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość do szkoły na każdym etapie nauczania,
  • wskazanie na ważność doboru właściwego oprogramowania edukacyjnego.

POSTAWA

  • wdrażanie do pracy samokształceniowej w pracy z komputerem.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/