Logo: Humor w szkole? - czyli o sposobach wykorzystywania humoru w pracy nauczyciela

Kod szkolenia:
40S/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie i wszyscy zainteresowani w/w tematyką.
Tematyka:
  • humor konstruktywny i niekonstruktyny – czego jest więcej w szkole, jak go rozróżniać i świadomie stosować,
  • "humor + serdeczność + kontakt" – przykłady konstruktywnego humoru z życia szkoły,
  • przezwiska nauczycieli, "śmieszne klasówki" itp. jako element szkolnego humoru,
  • moje poczucie humoru jako element mojej osobowości.
Cel:
zwiększenie umiejętności świadomego zastosowania humoru w pracy wychowawczej.
Termin:
7 lutego 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Wioleta Baraniak
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.