Logo: Dziecko z wysoką wrażliwością

Kod szkolenia:
8W/O
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy.
Tematyka:
  • czym jest nadwrażliwość/wysokawrażliwość?
  • metody identyfikacji dzieci z wysoką wrażliwością,
  • rola jakości najbliższego środowiska (środowiska domowego i środowiska szkolnego) w tworzeniu warunków do prawidłowego rozwoju dzieci wysokowrażliwych,
  • sposoby kierowania procesem wychowawczym i edukacyjnym w celu rozwijania, poszerzania i modyfikowania zasobów dziecka.
Cel:
prezentacja kompleksowego sposobu kierowania procesem wychowawczym i edukacyjnym, by rozwijać, poszerzać i modyfikować zasoby dziecka, nie zaś koncentrować się na deficytach czy trudnościach dziecka.
Termin:
18 i 19 stycznia 2022 r. w godz. 17:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
dr Monika Baryła-Matejczuk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr Monika Baryła-Matejczuk – psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od lat, w badaniach i praktyce, zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości. Autorka licznych publikacji z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki, wrażliwości przetwarzania sensorycznego, wrażliwości środowiskowej. Opracowała (wraz z zespołem) narzędzie do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku 3-10 lat, a także polską adaptację skali Highly Sensitive Persona Scale i Highly Sensitive Child. Opracowała i realizuje międzynarodowe projekty, m.in. "High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences" "E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości". Jest trenerem i terapeuta Terapii Zorientowanej na Emocje (I i II poziom). Współpracuje m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym, Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży WSEI.