Logo: Wartości od A do Z w praktyce wczesnoszkolnej

Kod szkolenia:
1W/O
Adresaci:
nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej.
Tematyka:
  • pojęcie wartości,
  • wyposażenie dziecka w sposoby radzenia sobie z postawami społeczno-moralnymi w różnych sytuacjach,
  • postawy związane z pełnieniem ról społecznych, postawy obywatelskie i patriotyczne,
  • pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie,
  • przykłady scenariuszy lekcji, zajęć, teksty i ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć zintegrowanych, lekcji, również lekcji etyki,
  • przykładowe wzory postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
Cel:
  • wprowadzenie w problematykę pożądanych postaw społeczno-moralnych i etycznych,
  • wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości,
  • ukazanie możliwości wykorzystania różnych form zabawowych do realizacji w/w celów na lekcjach w edukacji wczesnoszkolnej.
Termin:
11 lutego 2022 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.