Logo: Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc?

Kod szkolenia:
150W/O
Adresaci:
nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy posiadający doświadczenie w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera.
Tematyka:
  • rozumienie pojęcia: integracja sensoryczna w praktyce w aspekcie lekcji w klasie,
  • wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na zachowanie dziecka z Zespołem Aspergera – co robić, aby nie dopuścić do przebodźcowania ucznia,
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej,
Cel:
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli o praktyczne aspekty rozumienia pojęcia integracja sensoryczna,
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi zaburzeniami integracji sensorycznej i skutkami omawianych zaburzeń,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę praktyczną, podanie wskazówek do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin:
21 stycznia 2022 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.