Logo: Sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Kod szkolenia:
31D
Adresaci:
dyrektorzy PPP.
Cel:
  • wymiana doświadczeń i wsparcie,
  • aktualizacja przepisów prawa oświatowego dotyczących poradni,
  • ujednolicenie procedur stosowanych w poradniach,
  • analiza trudnych przypadków,
  • superwizja.
Tematyka:
  • prawo oświatowe a kodeks postępowania administracyjnego,
  • procedury stosowane w poradniach,
  • funkcjonowanie poradni – bieżące trudności, problemy.
Termin:
9 listopada, 6 grudnia 2021 r., 18 stycznia, 21 marca i 25 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Mirosława Bochner
Prowadzący:
Anna Król, Bożena Bucka, zaproszeni specjaliści
Cena:
100 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Bożena Bucka

"Nie jestem nauczycielem; jedynie towarzyszem podróży, którego zapytałeś o drogę. Wskazałem naprzód – przed siebie, ale i przed ciebie"
G. B. Shaw

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach; Administracja i Zarządzanie – UŚ; Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą – CODN; Wychowanie do życia w rodzinie – WOM Katowice (kursy kwalifikacyjne), nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor ROM-E Metis w Katowicach.

Uczestnik szkoleń z zakresu: przyspieszone uczenie się; skuteczne metody uczenia się i nauczania; zarządzanie zasobami ludzkimi; budowanie zespołów i zarządzanie zespołami; psychopedagogika rodziny; współpraca szkoły z rodziną na rzecz dziecka; wychowanie do wartości; bezpieczeństwo w szkole/placówce; coaching – narzędzie w zarządzaniu; szkoła dla rodziców i wychowawców.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: zarządzanie placówką oświatową, dyrektor jako lider-przywódca, motywowanie pracowników.

Słowa kluczowe: