Logo: Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tychy, powiatu mikołowskiego i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
 • sieć współpracy i samokształcenia,
 • awans zawodowy, zajęcia otwarte,
 • zadania i sposoby realizacji zadań,
 • dokumentacja,
 • współpraca pedagogów z rodzicami i nauczycielami oraz specjalistami,
 • wypalenie zawodowe, grupa wsparcia,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • edukacja włączająca.
Cel:
 • spotkania pedagogów, nawiązywanie kontaktów i współpraca pomiędzy szkołami,
 • opracowywanie dokumentów,
 • doskonalenie kompetencji dzięki wspólnemu działaniu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • tworzenie nowych rozwiązań,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów i specjalistów,
 • omówienie zadań i sposobów realizacji zadań,
 • wspomaganie w awansie zawodowym,
 • omówienie procedur, przepisów, zadań do wykonania, form i sposobów realizacji, sposobów dokumentowania,
 • omówienie potrzeb, udzielenie pomocy i wsparcia zgodnie z potrzebami,
 • przedstawienie propozycji zajęć otwartych.
Termin:
27 października, 22 listopada 2021 r. w godz. 9:30 – 11:00, 29 listopada 2021 r. w godz. 9:00 – 11:00, 8 grudnia 2021 r., 13 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00, 17, 19 stycznia 2022 r. w godz. 9:00 – 11:00, 31 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00, 9 lutego 2022 r. w godz. 9:00 – 12:00, 23 lutego 2022 r. w godz. 9:30 – 11:30, 9 marca 2022 r. w godz. 12:00 – 14:15, 16 marca 2022 r. w godz. 9:30 – 12:00, 1 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00 – 13:30, 12 kwietnia 2022 r., 27 kwietnia 2022 r. w godz. 11:00 – 12:30, 11 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 11:00, 23 maja 2022 r. w godz. 15:30 – 17:00 i 30 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Marzena Błaszczyk
Prowadząca:
Marzena Błaszczyk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

O prowadzącym:

Marzena Błaszczyk

Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel języka niemieckiego i rewalidacji, trener terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwentka studiów: Filologia germańska, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD, Doradztwo zawodowe i personalne, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta, Terapia rodzin i interwencje systemowe.

Zapraszam do kontaktu