Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Dziecko z otyłością w szkole

Kod szkolenia:
14K/I
Forma:
Adresaci:
konferencja jest adresowana do nauczycieli, pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedagogów i psychologów szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.
Cel:
wzrost wiedzy uczestników dot. pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem z nadwaga i otyłością.
Tematyka:
  • Otyłość a funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze i behawioralne dzieci i młodzieży przed i w okresie COVID-19: teoria, badania i praktyka.
  • Czego pandemia COVID-19 nauczyła nas o otyłości u dzieci i młodzieży?
  • Rola szkolnictwa w profilaktyce i leczeniu otyłości wieku rozwojowego.
Termin:
27 października 2021 r. w godz. 17:00 – 20:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr n. med. Kamila Czepczor-Bernat, dr hab. n. med. Paweł Matusik
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr hab. n. med. Paweł Matusik – Kierownik Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej.

dr n. med. Kamila Czepczor-Bernat – psycholog, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej oraz rady redakcyjnej Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. Laureatka konkursu Preludium 13 (Narodowe Centrum Nauki). Autorka artykułów naukowych dotyczących psychologicznych aspektów otyłości, zachowań żywieniowych, obrazu ciała, zagadnień z zakresu e-mental health oraz powiązanych pojęć. Jest autorką monografii Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców: aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy (w druku) oraz współautorką monografii pt. Jedzenie pod wpływem emocji (2017) oraz Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka (2020).