Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście pandemii

Kod szkolenia:
9K/O/2
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
Cel:
  • przedstawienie podstawowych objawów zaburzeń emocjonalnych u uczniów,
  • przedstawienie konsekwencji zdrowotnych związanych z pandemią u dzieci i młodzieży,
  • przedstawienie konsekwencji społecznych pandemii widocznych w funkcjonowaniu uczniów.
Tematyka:
  • zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży w kontekście kryzysu pandemii,
  • konsekwencje zdrowotne pandemii dla dzieci i młodzieży,
  • czy dzieci po pandemii są inne – wpływ pandemii na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
Termin:
29 października 2021 r. w godz. 10:00 – 13:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Beata Birnbach, Mirosława Bochnner
Prowadzący:
prof. nadzw. dr hab. inż. Joachim Foltys, dr n. med. Andrzej Siwiec, Agnieszka Moś
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Joachim Piotr Foltys, dr hab. inż., prof. nadzwyczajny – współpracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, UKSW – Warszawa, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Olsztyn, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytet Techniczny THW Ingolstadt, Uniwersytet RGGU – Moskwa, Uniwersytet UMB Bańska – Bystrzyca. Autor kilkudziesięciu artykułów (cztery w czasopismach z IF ), monografii oraz opracowań. Właściciel trzech patentów zagranicznych. Autor i współautor kilkunastu studiów podyplomowych. Zainteresowania naukowe: outsourcing, środowisko cyfrowe (wirtualne), kształtowania i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wybrane koncepcje zarządzania, organizacje sieciowe, harmonia i synergia, podejście procesowe w organizacji, sztuczna inteligencja, firmy rodzinne. Posiada 28 letnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Członek kilkunastu Stowarzyszeń naukowych w kraju i zagranicą. TNOiK – członek Głównej Rady naukowej TNOiK. Członek 7 rad naukowych czasopism naukowych w krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Andrzej Siwiec – specjalista pediatrii oraz specjalizujący się z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, Prezes Zarządu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. Wykładowca studiów podyplomowych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe w zakresie zdrowia publicznego, toksykologii, ziołolecznictwa oraz psychiatrii dziecięcej, zwłaszcza zaburzeń odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaci, oraz w obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. Autor szeregu publikacji naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych.

Agnieszka Moś – pedagog, terapeuta, nauczyciel informatyki, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, współrealizator w projekcie "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" realizowanym przez Miasto Katowice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 14 lat w szkole podstawowej, obecnie od 8 lat dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stale działająca na rzecz wypracowania wysokiej jakości standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z placówkami oświatowymi. W latach 2001 – 2013 współautorka i realizatorka środowiskowego programu profilaktycznego "Dobrze, że jesteś". Od roku 2014 koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach. We współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli opracowuje i prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli.