Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

Kod szkolenia:
35D
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół, specjaliści.
Cel:
Cel główny: Poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze SA,
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu,
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą,
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu,
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu,
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
 • Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła dla ASA – zasady udziału szkół, założenia Programu.
 • Szkoła przyjazna dla uczniów na spektrum autyzmu. Dlaczego ważne jest dostosowanie szkoły. Jak dostosowanie szkoły wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Kompendium Dyrektora. Obowiązki szkoły. Przepisy prawne.
 • Uczeń ze spektrum w szkole. Bariery i wsparcie – z punktu widzenia samorzecznika.
 • EDU – TEAM – trójkąt mocy w przestrzeni edukacyjnej ucznia w spektrum autyzmu.
 • Współpraca uczeń-rodzic-nauczyciel.
 • Przemoc rówieśnicza. Jak wspierać ucznia ze spektrum autyzmu.
 • Uczeń ze spektrum autyzmu na lekcji – sposób na udaną lekcję.
Termin:
19, 26 października, 9, 24 listopada i 8 grudnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.