Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Tworzenie z gliny i materiałów różnych sposobem na relaks i samozadowolenie

Kod szkolenia:
74D/II
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli, terapeuci, instruktorzy placówek kulturalno-oświatowych zainteresowanych zdobyciem umiejętności prowadzenia zajęć z ceramiki dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem różnorodnych form ceramicznych.
Cel:
  • rozszerzanie zakresu wiedzy dotyczącej różnych dyscyplin plastycznych, ze wskazaniem na ich możliwości wyrazowe,
  • kształcenie kreatywnej postawy w działaniach artystyczno-edukacyjnych,
  • uświadomienie roli działalności plastycznej we wszechstronnym rozwoju dziecka,
  • poznanie sposobów stymulowania aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną,
  • umiejętność wykonywania i dekorowania ceramiki artystycznej, poznawanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Tematyka:
  • podstawowe wiadomości z technologii ceramiki (rodzaje glin, tlenków, szkliw, podstawowe narzędzia, proces wypalania),
  • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki z dziećmi,
  • omówienie poszczególnych etapów pracy, tworzenie projektów,
  • nauka zdobienia ceramiki (biżuterii) – zdobienie szkliwami, zdobienie wszkliwne (majolika).
Termin:
5, 12 i 19 listopada 2021 r. w godz. 14:45 – 18:15
Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, ul. 3 Maja 63
Liczba godzin:
13
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
140 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.