Logo: Narzędziownik doradcy zawodowego online (druga edycja)

Kod szkolenia:
39D/O/1
Adresaci:
doradcy zawodowi i inne osoby zajmujące się organizacją i prowadzeniem doradztwa zawodowego w szkole.
Tematyka:
  • projektowanie procesów zdalnego nauczania,
  • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii i usług mobilnych,
  • zasady wykorzystania utworów objętych prawem autorskim lub udostępnianych na wolnych licencjach w prowadzeniu zajęć z uczniami,
  • prezentacja wybranych narzędzi cyfrowych: Wakelet, LearningApps, Genially, Canva, mindmaping, wirtualna tablica interaktywna,
  • przykłady praktycznego wykorzystania ww. narzędzi w różnych obszarach pracy doradczej,
  • tworzenie autorskich materiałów z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem wymienionych narzędzi.
Cel:
przygotowanie doradców zawodowych do efektywnego wykorzystania wirtualnego środowiska edukacyjnego.
Termin:
3, 10, 24 listopada, 8 grudnia 2021 r., 12 stycznia, 2, 23 lutego i 9 marca 2022 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
kurs na platformie e-learningowej Moodle oraz warsztaty online w aplikacji Zoom
Liczba godzin:
60
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Anna Skrzydłowska, Katarzyna Wilk
Cena:
160 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Skrzydłowska – ukończyła studia w zakresie polityki społecznej, doradztwa zawodowego oraz kształcenia kierunkowego z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Absolwentka szkoły trenerów dla nauczycieli woj. śląskiego fundacji IBRAS, trener w wielu projektach aktywizujących osoby bezrobotne oraz w projekcie KOWEZiU Edukacja dla pracy oraz Edukacja dla pracy 2.
Przewodnicząca Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworznie, nauczyciel przedmiotów zawodowych i doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kształcenia zawodowego.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, mediator z 20-letnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Obecnie nauczyciel konsultant w ROM-E "Metis" w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę oraz aktywizowała młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.