Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Wychowanie do empatii

Kod szkolenia:
24W/O
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy.
Cel:
poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
  • czy ważna jest dla nas autentyczność?
  • czy uczciwie bierzemy odpowiedzialność za swoje błędy?
  • czy uważamy dziecko za kogoś równego sobie pod względem godności osobistej?
  • czy szanujemy jego uczucia, marzenia i granice tak samo jak swoje?
Tematyka:
  • empatię mamy w sobie,
  • język, uczucia i nasz fundament wewnętrzny,
  • empatia w środowisku korzystnym dla nauki i rozwoju,
  • budowanie społecznego klimatu szkoły/placówki,
  • rozwijanie kompetencji relacyjnych,
  • sztuka dostrzegania drugiego człowieka takim, jaki jest.
Termin:
30 listopada 2021 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.