Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: Kamishibai - teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę pełną magii... [Czeladź]

Kod szkolenia:
142W/2
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Cel:
 • poznanie techniki czytania dzieciom, wywodzącej się z Japonii,
 • rozbudzanie kreatywnego działania podczas tworzenia opowiadań i bajek,
 • dostarczanie radości ze wspólnego czytania i działania,
 • zwrócenie uwagi na emocje towarzyszce słuchaniu oraz wartości wychowawcze w tekstach,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa, bibliotekarza.
Tematyka:
 • przedstawienie metody Kamishibai – głośnego czytania za pomocą papierowych obrazów, ilustracji,
 • wyrażanie i rozumienie emocji,
 • wartości społeczno-moralne,
 • czytanie bajek i opowieści, wykorzystanie "magicznej skrzynki" i książek Kamishibai,
 • tworzenie opowiadań i bajek, tworzenie ilustracji do Kamishibai,
 • wykorzystanie Story Cubes,
 • odpowiedzi na pytania zadawane online przez uczestników szkolenia.
Termin:
26 października 2021 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, ul. Tuwima 14a

Szkolenie w Czeladzi - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.