Logo: Szkoły w Sieci (przedszkola)

Kod szkolenia:
1DB/I
Adresaci:
dyrektorzy przedszkoli.
Tematyka:
  • aktualizacja przepisów prawnych w nowym roku szkolnym, nadzór pedagogiczny,
  • wymagania państwa wobec szkół i placówek,
  • edukacja włączająca,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • sprawy kadrowe i arkusz organizacji.
Cel:
  • zaznajomienie dyrektorów ze zmianami w przepisach prawnych,
  • zaznajomienie dyrektorów z wybranymi zagadnieniami z zakresu edukacji włączającej,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • sprawy kadrowe i przygotowanie arkusza organizacyjnego,
  • inne bieżące sprawy z zakresu zarządzania placówką oświatową.
Termin:
15 października 2021 r., 14 stycznia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00, 11 marca 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00, 18, 25 marca i 22 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
28
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
nauczyciele konsultanci, zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.