Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: "Kompetencje społeczne i przedsiębiorcze - efektywne narzędzia wsparcia" - warsztaty pokonferencyjne w ramach VI Konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/W/VI/3
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
  • rozwój umiejętności wsparcia uczniów w kreowaniu kariery,
  • rozwój umiejętności budowania kompetencji zarządzania zmianami wśród młodych ludzi,
  • rozwój umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania postawy przedsiębiorczej uczniów.
Tematyka:
  • przykłady narzędzi służących diagnozie i rozwojowi kompetencji społecznych i przedsiębiorczych, w tym wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu "Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs" (np. filmy, podręczniki, scenariusze zajęć, testy),
  • przykłady wykorzystania w pracy z klientem.
Termin:
25 listopada 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Jolanta Buchta, Monika Łyżwińska
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Jolanta Buchta – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener, wieloletni praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor/ współautor publikacji/opracowań z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.