Logo: "Dialog motywujący jako narzędzie w pracy doradcy zawodowego" - warsztaty pokonferencyjne w ramach VI Konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/W/VI/2
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
 • zapoznanie uczestników z filozofią i założeniami dialogu motywującego,
 • poznanie narzędzi i zasad specyficznych dla DM,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • poznanie wybranych technik pracy DM.
Tematyka:
 • filozofia dialogu motywującego,
 • kluczowe założenia i koncepcje stanowiące podstawy DM,
 • narzędzia i zasady specyficzne dla DM,
 • pułapki utrudniające skuteczną komunikację,
 • wybrane techniki pracy DM,
 • umiejętność rozmowy w duchu DM - ćwiczenia.
Termin:
27 października 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Joanna Pieniążek, Joanna Wolnik
Cena:
udział bezpłatny

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Joanna Pieniążek – psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog od 18 lat w zawodzie. Swoją karierę zawodową zaczynała w Centrum Orientacji i Poradnictwa Zawodowego w Chorzowie. Później zdobywała swoje doświadczenie pracując w RODK w Katowicach. Obecnie od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chorzowie oraz od dwóch lat pracuje w szkole ponadpodstawowej. Praca jest jej pasją i tym kieruje się w doradztwie zawodowym.

Joanna Wolnik – psycholog, doradca zawodowy, surdopedagog i tyflopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia. Ukończone studia podyplomowe z: doradztwa zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim, tyflopedagogika i surdopedagogika Uniwersytet Ekonomiczno – Humanistyczny w Brzegu. W trakcie kursu z terapii behawioralno – poznawczej. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie oraz pracuje jako psycholog i doradca zawodowy w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz prowadzeniu szkoleń poprzez współpracę z ośrodkami szkoleniowymi.