Logo: "APKa dla uczniów czyli Alternatywne Plany Kariery na zmiennym rynku pracy" - warsztaty pokonferencyjne w ramach VI Konferencji Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/W/VI/1
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
  • rozwój umiejętności wsparcia uczniów w kreowaniu alternatywnych wizji kariery,
  • rozwój umiejętności budowania kompetencji zarządzania zmianami wśród młodych ludzi.
Tematyka:
  • kształtowanie proaktywnej postawy młodych ludzi i ich doradców,
  • odchodzenie od linearnych karier przeszłości na rzecz poszukiwania alternatywnych rozwiązań,
  • koncepcja Alternatywnych Planów Kariery i narzędzie APKa (narzędzie opracowane przez Fundację Imago inspirowane mozaikową koncepcją kariery oraz poradnictwem opartym na nadziei prof. Normana Amundsona, pozwalajace na zwiększenie sprawczości młodych ludzi oraz zachęcające ich do kreatywnego poszukiwania różnych rozwiązań).
Termin:
26 października 2021 r. w godz. 14:00 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Barbara Górka
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Barbara Górka – doradczyni kariery, ekspertka w międzynarodowych projektach dot. poradnictwa kariery, trenerka i superwizorka związana z Fundacją "Imago". Specjalistka ds. aktywizacji osób ze specjalnymi potrzebami we wszystkich sektorach. Na gruncie naukowym interesują ją głównie holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz adaptacji zagranicznych narzędzi dla specjalistów z obszaru poradnictwa całożyciowego. Pracuje w oparciu o proces Design Thinking.