Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Logo: "Kompetentni w zmieniającym się świecie" VI Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/VI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
 • poszerzenie oferty szkół w zakresie doradztwa zawodowego,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
 • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego.
Tematyka:
 • O roli przekonań w procesie projektowania karier edukacyjno-zawodowych.
 • Wsparcie uczniów, w tym osób z niepełnosprawnościami w całożyciowych tranzycjach a kompetencja zarządzania zmianami.
 • Trendy na rynku pracy.
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby ułatwić młodym ludziom start na rynku pracy?
 • W pogoni za zdolnościami i talentami, czyli o odkrywaniu talentów u naszych uczniów.
 • Kształtowanie nastawienia na uczenie się.
 • Jak pomóc uczniom zachować równowagę w cyfrowym świecie?
 • Jak przybliżać uczniom świat zawodów?
Termin:
20 i 21 października 2021 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
9 (2 dni)
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
prof. dr hab. Małgorzata Rosalska, Barbara Górka, Monika Kowalczyk-Gnyp, Ewa Kustwan-Mróz, Mirosława Bochner, Katarzyna Wilk, zaproszeni goście
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Uwaga! Informujemy, iż po 1 grudnia 2021 r. nie przyjmujemy wpłat za szkolenia oraz zgłoszeń na szkolenia dla Rad Pedagogicznych / warsztaty dla grup, które nie będą zrealizowane do końca roku 2021 r.

W przypadku wpływu środków finansowych na nasze konto bankowe, pieniądze zostaną odesłane z powrotem na konto wpłacającego.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych oraz rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach, programów szkoleniowych dla doradców zawodowych oraz licznych publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Barbara Górka – doradczyni kariery, ekspertka w międzynarodowych projektach dot. poradnictwa kariery, trenerka i superwizorka związana z Fundacją "Imago". Specjalistka ds. aktywizacji osób ze specjalnymi potrzebami we wszystkich sektorach. Na gruncie naukowym interesują ją głównie holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz adaptacji zagranicznych narzędzi dla specjalistów z obszaru poradnictwa całożyciowego. Pracuje w oparciu o proces Design Thinking.

Monika Kowalczyk-Gnyp – Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Wydziału ds. Rynku Pracy w WUP w Katowicach. Nadzoruje i realizuje badania regionalnego rynku pracy m.in. w zakresie zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i umiejętności, potrzeb edukacyjno-szkoleniowych przedsiębiorców, sytuacji kobiet na regionalnym rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto prowadzi analizy statystyczne dotyczące bezrobocia rejestrowanego oraz Współrealizuje ogólnopolskie badanie "Barometr zawodów" w województwie śląskim.