Logo: Sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych (obszar: Piekary Ślaskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom, Chorzów)

Kod szkolenia:
8D/O
Adresaci:
psycholodzy szkolni (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
Tematyka:
  • współpraca psychologa szkolnego z rodzicami i gronem pedagogicznym, specjalistami,
  • profesjonalna pomoc i interwencja psychologiczna w szkole,
  • wstępna diagnoza psychologiczna,
  • poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem),
  • profilaktyka wypalenia zawodowego.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji psychologicznych,
  • efektywna organizacja i realizacja zadań psychologa szkolnego,
  • rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z pracą psychologa szkolnego.
Termin:
29 września, 27 października, 24 listopada, 15 grudnia 2021 r. w godz. 9:30 – 11:45, 26 stycznia 2022 r. w godz. 9:45 – 12:00, 16 lutego 2022 r., 9 marca 2022 r. w godz. 9:30 – 11:45, 17 marca 2022 r. w godz. 9:00 – 10:30, 23 marca 2022 r. w godz. 12:00 – 14:00, 20 kwietnia 2022 r. w godz. 9:30 – 12:00, 18 maja i 15 czerwca 2022 r. w godz. 9:30 – 11:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
12
Koordynator:
Anna Pawłowska
Prowadząca:
Anna Pawłowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

O prowadzącym:

Anna Pawłowska

Doradca metodyczny, psycholog, absolwentka podyplomowych studiów doradztwa zawodowego i zarządzania kadrami WSB w Chorzowie. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Beaty Kozak). Psycholog – praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania), psychoedukacji młodzieży i dorosłych oraz doradztwa zawodowego. Ekspert Edukacji MEN.

Zapraszam do kontaktu psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom i Chorzów.