Logo: Z FASonem w życie - dziecko z FASD w wieku przedszkolnym

Kod szkolenia:
26K/II
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, środowiska wokółszkolne.
Cel:
  • zapoznanie się ze strategiami profilaktyki, diagnostyki,
  • zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem młodszym i jego funkcjonowanie w grupie.
Tematyka:
  • WWR – znaczenie wczesnej diagnozy,
  • dziecko z FASD w przedszkolu.
Termin:
15 października 2021 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.