Logo: W co i po co się bawić? - wykorzystanie zabawy w zajęciach wspomagających i świetlicowych

Kod szkolenia:
51S/KA
Forma:
Adresaci:
nauczyciele świetlicowi, wspomagający, bibliotekarze, wychowawcy.
Tematyka:
  • zabawa w czasie zajęć wspomagających i świetlicowych,
  • przykłady gier i zabaw świetlicowych,
  • edukacyjno-rozwojowy charakter omawianych gier i zabaw,
  • gry i zabawy jako czynniki redukujące stres szkolny.
Cel:
  • przedstawienie wybranych gier i zabaw przydatnych w organizacji zajęć świetlicowych i wspomagających,
  • ukazanie przydatności edukacyjnej analizowanych gier i zabaw,
  • omówienie znaczenia zabawy w zapobieganiu i redukcji stresu szkolnego.
Termin:
24 maja 2022 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Katarzyna Borowiec-Kluska, Bartłomiej Kluska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.