Logo: Zabawa jako płaszczyzna integracji w inkluzywnej szkole

Kod szkolenia:
54S/KA
Forma:
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele wspomagający, wychowawcy.
Tematyka:
  • relacje w inkluzywnym zespole,
  • gry i zabawy dla uczniów o SPE.
Cel:
  • poznanie gier i zabaw umożliwiających/ułatwiających przełamywanie barier w inkluzywnym zespole klasowym,
  • wybór gier i zabaw/dostosowanie gier i zabaw pod kątem potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin:
23 maja 2022 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.