Logo: Laboratorium Karola Dociekliwego - jak w zgrywalizowany sposób nauczyć metody naukowej i myślenia badawczego

Kod szkolenia:
99D/KA
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych II i III etapu edukacyjnego (przyroda, biologia, chemia, fizyka).
Tematyka:
  • grywalizacja jako metoda realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka),
  • przykład zgrywalizowanego działu tematycznego (metoda naukowa),
  • grywalizacja w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym,
  • motywacja 3.0,
  • kompetencje kluczowe.
Cel:
  • poznanie grywalizacji, jako motywującej metody nauczania,
  • analiza przydatności grywalizacji w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesów (edukacyjnych, osobistych, zawodowych),
  • analiza przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
  • poznanie przydatności grywalizacji i strategii wyprzedzającej w nauczaniu zdalnym.
Termin:
od 25 kwietnia do 27 maja 2022 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.