Logo: Business Play - czyli jak w zgrywalizowany sposób efektywnie realizować podstawę programową z przedsiębiorczości

Kod szkolenia:
97D/KA
Adresaci:
nauczyciele przedsiębiorczości w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.
Tematyka:
 • podstawa programowa z przedsiębiorczości dla II i III etapu edukacyjnego,
 • grywalizacja w realizacji PP z przedsiębiorczości,
 • kompetencje miękkie i twarde pracowników na rynku pracy,
 • gospodarka rynkowa,
 • zasady prowadzenie małej firmy,
 • innowacje i eksperymenty pedagogiczne.
Cel:
 • rozwinięcie kompetencji miękkich i kluczowych,
 • trening umiejętności osobistych, w szczególności w zakresie podejmowania decyzji, oceny ryzyka, negocjowania, radzenia sobie z kryzysem,
 • podniesienie umiejętności rozumienia istoty przedsiębiorczości i jej roli w gospodarce i życiu człowieka,
 • poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między jej podmiotami,
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej,
 • poznanie grywalizacji, jako innowacyjnej, motywującej i efektywnej formy zajęć edukacyjnych z przedsiębiorczości,
 • analiza ustawy Prawo Oświatowe w zakresie innowacyjnej pracy szkół i placówek,
 • opracowanie mapy gry z wykorzystaniem gry symulacyjnej Business Play,
 • opracowanie zasad oceniania podczas zgrywalizowanej formy zajęć edukacyjnych.
Termin:
29 września, 13 października 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30, 16 października 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00, 20 października 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30, 6 listopada 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00, 10 i 17 listopada 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
50
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, zaproszeni trenerzy
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.