Logo: Inspiratorium nauczania przez zabawę - konferencja podsumowująca kampanię edukacyjną dla szkół i placówek Miasta Katowice

Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i refleksji o  naszych działaniach, a jednocześnie czas planowania kolejnych. W przestrzeni pomiędzy tym co już było a tym, co będzie pragniemy zaprosić na konferencję online, w czasie której:

 • wysłuchamy wykładu pani dr Moniki Sulik (Uniwersytet Śląski) pt. Biograficzny sześcian edukacyjny, edukacyjny mem i wychowawczy rap, czyli "egzotyczny tercet" inspiracji dydaktycznych,
 • spojrzymy na zabawę i jej znaczenie w naszym życiu z  różnych perspektyw, które przedstawią konsultantki i  konsultanci ROM-E Metis w Katowicach,
 • zachęcimy do korzystania z dobrodziejstwa zabawy w  wystąpieniu pani Gabrieli Niemiec pt. Mamo, tato, pobaw się ze mną,
 • zobaczymy, jak statystyka zapamięta naszą kampanię.

Serdecznie zapraszamy do spotkania się z nami w pierwszy wakacyjny poniedziałek, 27 czerwca 2022 r. od  11:00 do 14:00.

Sonia Gogulla, Gabriela Niemiec i  Grażyna Skirmuntt

Kod szkolenia:
24K/KA/II
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy i nauczyciele katowickich szkół i placówek.
Tematyka:
 • zabawa jako czynnik wspierający wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności,
 • konteksty uczenia się dorosłych,
 • kampanii edukacyjna w liczbach,
 • dobre praktyki.
Cel:
 • poznanie sześciu kontekstów uczenia się dorosłych,
 • przedstawienie przebiegu realizacji i efektów kampanii,
 • prezentacja dobrych praktyk przez nauczycieli katowickich szkół i placówek.
Termin:
27 czerwca 2022 r. w godz. 11:00 – 14:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Gabriela Niemiec, Monika Sulik
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Dr Monika Sulik – adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Otwartym UŚ. Sekretarz czasopisma naukowego "Edukacja Dorosłych". Ambasadorka EPALE. Zainteresowania naukowe: całożyciowy rozwój i wychowanie dorosłego człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, w szczególności kwestie związane z badaniami biograficznymi, dydaktyką biograficzną oraz uwarunkowaniami rozwoju naukowego kobiet.

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.