Kod szkolenia:
103WR
Adresaci:
nauczyciele i wychowawcy różnych przedmiotów.
Tematyka:
Przemiany edukacyjne i przeszeregowanie wartości, których jesteśmy świadkami obejmują przede wszystkim przeobrażenia związane z przygotowaniem człowieka do życia i zawodowego funkcjonowania w nowoczesnym, informacyjno-komunikacyjnym świecie. Konsekwencją ewolucji świata jest zmiana oczekiwań społeczeństwa wobec edukacji. Nowe priorytety, spojrzenie na proces nauczania-uczenia się oraz wynikające stąd odniesienie dla metod, strategii nauczania skutkuje nową jakością zadań i kompetencji nauczyciela. Szersze stają się możliwości w zakresie edukacji oraz badań naukowych. Szanse i zagrożenia wynikające z możliwości dostępu każdego uczącego się do dowolnego tekstu, obrazu, filmu, prezentacji z zajęć czy jego rejestracji lub szkolnych opracowań, które służyć mogą jako źródła do budowania własnej wiedzy, są przeogromne i trudne do przecenienia. Nigdy w przeszłości zagadnienia te nie miały charakteru tak dynamicznego. W obszarze edukacji, obok znanych, tradycyjnych rozwiązań coraz częściej i śmielej występują innowacyjne metody wynikające z rewolucji informacyjnej. Nowe technologie informacyjne będą już wkrótce stanowić niezwykle skuteczne narzędzie wspomagania i usprawniania różnorodnych działań podejmowanych w obszarach aktywności pedagogicznej. Dzięki nim wiele przedmiotów w szkole wcale nie musi być nudnym przekazem dużej ilość informacji. Podstawową wiedzę informatyczną można bowiem będzie zdobyć w sposób łatwy i przyjemny, niejako przy okazji zabawy. W konsekwencji pozwoli to na efektywniejsze przygotowanie człowieka do jego funkcjonowania w informacyjno-komunikacyjnym świecie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na coraz częściej pojawiające się formy przemocy wśród dzieci i młodzieży, które przybierają charakter zbliżony do wyrafinowanych metod terroru psychicznego oraz emocjonalnego. Cyberprzemoc jest w tej kwestii jednym z najpoważniejszych zagrożeń, a jej zasięg stale rośnie, jakby dotrzymując tempa coraz sprawniejszym młodocianym użytkownikom mediów elektronicznych. Pozornie niegroźne przypadki przemocy w sieci mają często tragiczny finał. Dzieci nie uświadamiają sobie, jak krzywdzące mogą być działania podejmowane on-line, a ofiary cyberbullingu pozostawione sam na sam z problemem, często nie potrafią sobie z nim poradzić. Cyberprzemoc staje się źródłem irytacji i zawstydzenia, a nastoletnie ofiary bardzo rzadko informują o aktach przemocy osoby dorosłe. Zastraszanie i szykanowanie pojedynczych uczniów skutkuje obniżeniem u nich pewności siebie i utratą wiary we własne możliwości, co z kolei przekłada się na spadek motywacji do nauki. Osoby doświadczające cyberprzemocy ze strony szkolnych kolegów pragną maksymalnej anonimowości i na wszelkie sposoby unikają publicznej aktywności nawet, gdy ceną za to jest spadek wyników w nauce. Tendencja ta nie zanika nawet wtedy, gdy sprawcą agresji jest ktoś obcy, gdyż kompromitujące treści i tak z reguły trafiają do szkolnej społeczności.
Cel:
celem niniejszego warsztatowo-seminaryjnego spotkania jest lepsze zrozumienie niezmiernie aktualnej problematyki związanej z szeregiem szans i zagrożeń cyberprzestrzeni, tego typu analiza naświetli pozytywne i negatywne aspekty stosowania nowych technologii, przede wszystkim zaś umożliwi wyciągnięcie w tym zakresie wniosków na przyszłość.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 2
Koordynator:
Sebastian Koczy
Prowadzący:
Sebastian Koczy
Cena:
300 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/