Logo: Konferencja inaugurująca kampanię na rzecz czytelnictwa "czytajMY"

Kod szkolenia:
22K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel:
  • wspomaganie środowisk szkolnych w upowszechnianiu czytania, edukacji literackiej oraz wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży poprzez czytanie książek,
  • realizacja Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025,
  • realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
Tematyka:
  • czytanie ekstensywne, jako metoda uczenia się i nauczania języków obcych,
  • projekt "Silence, on lit!" ("Cisza, czytamy!"), jako przykład działań wzmacniających pozytywny klimat szkoły,
  • zaproszenie do Czytelni Literackiej i wspólnego czytania książek o profilu pedagogicznym i psychologicznym o tematyce edukacyjnej,
  • metody upowszechniania czytania wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.
Termin:
4 października 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Joanna Szeligowska, Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Profesor dr hab. Tadeusz Sławek – poeta, eseista, tłumacz, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, absolwent polonistyki i anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił tam doktorat. W 1971 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Śląskim. Był lektorem języka angielskiego, wykładowcą akademickim, pełnił funkcję Kierownika Zakładu, Prodziekana Wydziału Filologicznego i Przewodniczącego senackich Komisji: ds. Współpracy Krajowej i Zagranicznej oraz ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu. Był również wykładowcą na uczelniach w San Diego, Norwich, Neapolu oraz na Uniwersytecie Stanforda. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Posiada imponujący dorobek naukowy zawarty w kilkudziesięciu książkach autorskich wydanych w kraju i za granicą, publikacjach zbiorowych, tłumaczeniach, artykułach, esejach i opiniach oraz na płytach. Pisze artykuły do gazet, wiersze oraz eseje, które recytuje do muzyki kontrabasisty Bogdana Mizerskiego. Razem zagrali w całej Polsce wiele koncertów pod szyldem "Esej na głos i kontrabas".
Laureat wielu prestiżowych wyróżnień. Za całokształt działalności oraz zaangażowanie społeczne uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2007 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą "Pro Scientia et Arte" przyznaną "w uznaniu wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych i artystycznych".

Joanna Szeligowska

Ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany.

Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi.

Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.