Logo: Sieci współpracy pomiędzy wychowawcami świetlic szkolnych katowickich szkół podstawowych

Kod szkolenia:
22W/O/I
Adresaci:
nauczyciele-wychowawcy świetlicy szkolnej – szkoły podstawowe na terenie Katowic (sieć współpracy).
Tematyka:
  • diagnoza potrzeb środowiska wychowawców świetlic szkolnych,
  • organizacja pracy świetlicy szkolnej w reżimie sanitarnym,
  • organizacja zajęć świetlicowych online,
  • poruszanie tematów zgodnych z potrzebami wychowawców świetlic szkolnych.
Cel:
  • doskonalenie kompetencji nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej,
  • pomoc w opracowaniu realizacji zadań świetlicy szkolnej oraz opracowaniu dokumentacji szkolnej,
  • udzielanie wsparcia i pomocy nauczycielom-wychowawcom świetlic szkolnych,
  • udzielanie wsparcia nauczycielom-wychowawcom świetlic szkolnych odbywającym staż.
Termin:
od 15 września 2021 r. do 15 czerwca 2022 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
1
Koordynator:
Ewelina Darul
Prowadząca:
Ewelina Darul
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Nauczyciele-wychowawcy katowickich szkół podstawowych zainteresowani dołączeniem do sieci, proszeni są o kontakt e-mailowy:

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Nauczyciele-wychowawcy katowickich szkół podstawowych zainteresowani dołączeniem do sieci, proszeni są o kontakt e-mailowy:

O prowadzącym:

Ewelina Darul

Doradca metodyczny, wychowawca oraz kierownik świetlicy szkolnej z długoletnim stażem. Absolwentka studiów kwalifikacyjnych Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki Gnieźnienieńskiej Szkoły Wyższej Milenium oraz studiów kwalifikacyjnych Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autorka programów integrujących grupę.

Zapraszam do kontaktu wychowawców oraz kierowników świetlic szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawowych miasta Katowice.