Logo: Stories that move - historie, które poruszają

Kod szkolenia:
180W
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek wychowawczych
Cel:
 • zapoznanie nauczycieli z platformą internetową "Stories that Move",
 • zdobycie umiejętności wykorzystania internetowego zestawu narzędzi,
 • wsparcie nauczycieli w rozmowach na trudne tematy związane z dyskryminacją.
Tematyka:
 • Widzieć i być. Jak postrzegamy siebie i innych, refleksja nad wielością tożsamości każdego człowieka i potrzebą pozytywnego podejścia do różnorodności.
 • Twarzą w twarz z dyskryminacją. Jak funkcjonują uprzedzenia i dyskryminacja, przykłady romofobii, antysemityzmu i innych form dyskryminacji, z jakimi stykają się młodzi ludzie.
 • Historie życia. Losy ludzi żyjących w różnych okresach historii jako impuls do refleksji nad ciągłością tudzież brakiem ciągłości zjawiska dyskryminacji.
 • Media. Obecność elementów propagandy, stereotypów, uprzedzeń i mowy nienawiści w Internecie.
 • Działanie. Co oznacza podjęcie działania, przykłady młodzieżowych inicjatyw z różnych zakątków Europy jako źródło inspiracji dla młodych ludzi.
Termin:
25 września 2021 r. w godz. 10:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
8
Koordynatorzy:
Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Liubov Shynder
Cena:
35 zł

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Liubov Shynder – Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Trenerka edukacji pozaformalnej w tematach z zakresu praw człowieka, różnorodności kulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalistka do spraw projektów edukacyjnych w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, w której zajmuje się łączeniem edukacji historycznej z edukacją na rzecz szacunku do praw człowieka oraz edukacją ekologiczną. Autorka materiałów edukacyjnych z krytycznego podejścia do historii dla nastolatków i starszej młodzieży. Trenerka Projektu Stories that Move – Historie, które poruszają – narzędzia edukacyjnego online do przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach.