Kod szkolenia:
230WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Tematyka:
  • bezpieczeństwo,
  • zagrożenie, aktywny strzelec,
  • kryzys,
  • normy i zasady dotyczące bezpieczeństwa,
  • zadania i odpowiedzialność wszystkich uczestników życia szkoły.
Cel:
  • podniesienie bezpieczeństwa w szkole i placówce,
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną i kryzysową.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
600 zł lub 300 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.