Logo: Andragogika - edukator w oświacie

Kod szkolenia:
13KD
Adresaci:
doradcy metodyczni, szkoleniowcy, wszyscy zainteresowani.
Tematyka:
 • metodyka pracy z dorosłymi,
 • praca edukatora z grupą, umiejętności psychologiczne w pracy z grupą,
 • metody praz grupą,
 • efekty kształcenia,
 • oświata i prawo oświatowe,
 • autoprezentacja edukatora,
 • wykorzystanie Internetu (e-learning) w pracy z dorosłymi,
 • scetchnoting – notowanie graficzne,
 • organizacja procesu nauczania,
 • superwizja i ewaluacja pracy.
Cel:
 • przygotowanie pod względem pedagogicznym i psychologicznym wysoko kwalifikowanych pracowników prowadzących działalność edukacyjną wśród ludzi dorosłych,
 • przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu doskonalenia zawodowego pracowników systemu oświaty,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu oświaty oraz prawa oświatowego.
Termin:
17 września 2021 r. w godz. 14:30 – 18:00, 18 września 2021 r. w godz. 9:00 – 12:30, 1 października 2021 r. w godz. 14:30 – 17:00, 2 października 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00, 8 października 2021 r. w godz. 14:30 – 19:00, 9 października 2021 r. w godz. 9:00 – 14:00, 22 października 2021 r. w godz. 14:30 – 19:00, 23 października 2021 r. w godz. 9:00 – 14:00, 5 listopada 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30, 6 listopada 2021 r. w godz. 9:00 – 13:00, 19 listopada 2021 r. w godz. 14:30 – 18:30, 20 listopada 2021 r. w godz. 9:00 – 13:00, 3 grudnia 2021 r. w godz. 14:00 – 17:00, 4 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00, 17 grudnia 2021 r. w godz. 14:30 – 17:30, 18 grudnia 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00, 7 stycznia 2022 r. w godz. 14:30 – 17:30, 8 stycznia 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00, 21 stycznia 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30, 22 stycznia 2022 r. w godz. 9:00 – 13:00, 4 lutego 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30, 5 lutego 2022 r. w godz. 9:00 – 13:00, 11 lutego 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30, 12 lutego 2022 r
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach / online
Liczba godzin:
140
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadzący:
nauczyciele konsultanci ROM-E Metis
Cena:
400 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.